یارو

ساخت وبلاگ
حکمتی برای فهيمان : يارو داشته دنبال جاي پارك مي گشته اما پيدا نمي كرد! در

همون حال گشتن به خدا ميگه: خدايا اگه يه جاي پارك برام پيدا كنيا من نماز مي

خونم، روزه مي گيرم كه يه دفعه يه جاي پارك مي بينه و به خدا مي گه! خدا جون

نمي خوادخودم پيدا كردم.

یارو,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 4:40