امان از این مانکنا

ساخت وبلاگ
امان از دسته اين مانکناي جلويه مغازه هأ امروز دماغ يکيشون و گرفتم بهم گفت مرض داري ؟ نگو صاحب مغازه بود!! :|

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 15 مهر 1397 ساعت: 4:27